Ochrona danych2021-07-06T10:12:12+00:00

Ochrona danych

Sprawdź jak ważne
są dla nas Twoje dane

Ochrona danych
Sprawdź jak ważne są dla nas Twoje dane

Komu możemy udostępnić Twoje dane?2021-06-03T22:22:26+00:00

Lokis może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w Internecie. Lokis może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Twoje dane nie będą przekazywanie przez Lokis do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, fakt posiadania statusu studenta lub osobą pracującą.

Długość przechowywania danych osobowych2021-04-28T14:29:12+00:00

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Gwarancja spełnienia przez Lokis wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych2021-04-28T14:30:36+00:00
 1. Prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
 2. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Lokis ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Lokis czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
 3. Prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli
  1. Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
  2. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Lokis danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 5. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Lokis usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.
Cel przetwarzania Twoich danych2021-04-28T14:31:01+00:00

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług telekomunikacyjnych. Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP, numer PESEL, numer NIP są niezbędne w celu :

 1. umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.
 2. obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
 3. prowadzenia danych statystycznych,
 4. zapewnienia zasady rozliczalności,
 5. potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych.
Informacje podstawowe2021-06-03T22:23:45+00:00

Administratorem danych osobowych jest Lokis Łukasz Frąckowiak zwanym dalej Lokis z siedzibą Jana Ostroroga 1/2, 80-406 Gdańsk
Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail bok@lokis.info lub adres pocztowy siedziby firmy

Masz pytania? Chętnie pomożemy!

OBSŁUGA KLIENTA

bok@lokis.info

tel. 511 005 511

Masz pytania
Chętnie pomożemy!

OBSŁUGA KLIENTA

bok@lokis.info

tel. 511 005 511

O firmie

Firma LOKIS jest regionalnym dostawcą usług telekomunikacyjnych. Naszą specjalizacją jest świadczenie usług w zakresie dostępu do Sieci Internet oraz transmisji danych. Świadczymy również usługi telewizji, telefonii stacjonarnej oraz utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej dla naszych partnerów.

Budujemy systemy monitoringu oraz zapewniamy działanie na wielu budynkach wielorodzinnych, obiektach publicznych jak szła, czy mniejszych obiektach.

Firma LOKIS Łukasz Frąckowiak istnieje od 1998 roku.

Logo Polski Kapitał

Dane kontaktowe

Obsługa głosowa
tel. 511 005 511

Obsługa sms / e-mail
tel. 511 747 511
bok[m]lokis.info

Internet Gdańsk

Przejdź do góry