Administratorem danych osobowych jest Lokis Łukasz Frąckowiak zwanym dalej Lokis z siedzibą Jana Ostroroga 1/2, 80-406 Gdańsk
Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail bok@lokis.info lub adres pocztowy siedziby firmy