1. Prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
  2. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Lokis ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Lokis czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
  3. Prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli
    1. Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
    2. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
  4. Masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Lokis danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  5. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Lokis usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.