Konfiguracja DC++

 


    DC++ jest to alternatywny klient Direct Connect. Pozwala na większą swobodę w korzystaniu z zasobów hubów. Za jego pomocą możemy np. podłączyć się do kilku z nich na raz i pobierać pliki. Należy jednak pamięć, że każdy hub ma swój regulamin i jeżeli podłączymy się do zbyt dużej ich liczby lub udostpnimy za mało slotów możmy zostać nie wpuszczeni, albo dostać kicka czy też bana.

 

Ikony - Znajdują się na głównej belce programu, pod menu jak i w samym menu. Można je ukryć lub wyświetlić klikając View a następnie Toolbars. Poniżej znajduje się opis, do czego która służy.

Public Hubs

Public Hubs - Otwieta okno z listą publicznych hubów

Reconnect

Reconnect - Łączy ponownie z hubem

Follow last redirect

Follow last redirect - Podążaj za przekierowaniem

Favorite Hubs

Favorite Hubs - Otwieraokno z listą ulubionych hubów

Download Queue - Otwiera okno z listą plików które ściągamy, bądź które oczekują na ściągnięcie

Finished Downloads

Finished Downloads - Otwiera okno z listą plików, które już pobraliśmy

Finished Uploads - Otwiera okno z listą plików, które zostały od nas pobrane

Search

Search - Otwiera wyszukiwarkę programu

Settings...

Settings... - Otwiera okno z opcjami programu

Notepad

Notepad - Notatnik programu DC++

ADL Search - Można tam stworzyć listę plików i katalogów, które poszukujemy

Menu - W menu na samej górze okna DC++ znajdują się te same ikony jednak, jest również wiele innych opcji. Poniżej opisałem te, które nie zostały wyjaśnione przy ikonach.

Menu File (Plik)
- Favorite Users
(Ulubieni Użytkownicy ) - Otwiera okno z ulubionymi użytkownikami. Można dodać nowych użytkownika do listy klikając na na jego nickmane prawym przyciskiem myszy po w oknie huba i wybierając opcje Add to Favorities (Dodaj do Ulubionych).
- Search spy (Szpieg Wyszukiwań) - Otwiera okno, w którym możemy przejrzeć listę najczęściej wyszukiwanych plików przez użytkowników huba.
- Open file list (Otwórz listę plików) - Pozwala na otworzenie listy plików zapisaną na dysku twardym (lub innym nośniku danych).
- Import Queue from NMDC... (Importuj listę plików z NMDC) - Pozwala odczytać listę plików które ściągaliśmy przez normalne DC i dociągnąć je w DC++.
- Exit (Wyjście) - Zamyka Program.

Menu View (Widok)
- Toolbars
(Ikony) - Pokazuje lub ukrywa ikony na pod menu programu.
- Status Bar (Pasek Statusu) - Pokazuje lub ukrywa pasek statusu znajdujący się na samym dole programu. Pasek statusu pokazuje nam liczbę slotów jaką mamy wolną dla innych userów przez liczbę slotów jaką Im udostępniamy (Slots), ilość ściągniętych przez nas danych (D: z lewej strony), Ilość Pobranych od nas danych (U: z lewej strony), prędkość z jaką ściąmy wszystkie pliki (D: z prawej strony) oraz łączną prędkość z jaką inni śiągają od nas dane (U: z prawej strony).

Menu Window (Okno)
- Cascade (Kaskadująco) - Ukłda okna Kaskadowo.
- Tile (Sąsiadująco)- Układa okna sąsiadująco.
- Arrange icons (Rozmieść okna) - Rozmieszcza okna na ekranie.
- Minimalize All (Minimalizuj wszystkie) - zmniejsza wszystkie okna DC++.
- Close disconnected (Zamknij rozłączonych) - Zamyka okna użytkowników, którzy opuścili hub.

Menu Help (Pomoc)
- Readme / Newbie help (Readme / Pomoc dla nowicjuszy)- Otwiera plik pomocy DC++ Przenaczony dla nowych użytkowników programu.
- About DC++... (O DC++...) - Otwiera okno z informacjami o DC++, czyli wersja itd.
- DC++ Homepage (Strona DC++) - Otwiera przeglądarkę internetową, w której wyświetla się strona domowa DC++.
- Downloads and translation (Pliki i tłmaczenie) - Otwiera przeglądarkę internetową, w której wyświetla się strona z plikami i tłumaczeniami do DC++.
- Frequently asked questions (FAQ) - Otwiera przeglądarkę internetową, w której wyświetla się strona z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat DC++.
- Help Forum (Forum pomocy) - Otwiera przeglądarkę internetową, w której wyświetla się strona z forum pomocy na temat DC++.
- DC++ discussion forum (Forum dyskusyjne DC++) - Otwiera przeglądarkę internetową, w której wyświetla się strona z forum dyskusyjnym na temat DC++.
- Request a feature ("Zamów" opcję) - Otwiera przeglądarkę internetową, w której wyświetla się strona na której możesz zaproponować twórcom programu dodanie do niego jakiejś opcji.
- Raport a bug (Wyślij raport o błędzie) - Otwiera przeglądarkę internetową, w której wyświetla się strona na której możesz napisać o błędzie w DC++ który zauważyłeś(aś).
- Donate €€€/$$$ (paypal) (Dobrowolna opłata €€€/$$$) - Możesz uiścić dobrowolną opłatę za użytkowanie DC++, jednak nie jest ona konieczna, do używania programu.

Settings (Ustawienia)
W tym oknie możemy ustawić opcje programu. Wszystkie zostały opisane poniżej.

Zakłdka General

Personal information (Informacje Osobiste)
- Nick (Required)- W to pole wpisujemy swój nickname (ksywkę), czyli np tak jak na screenie powyżej "Kasia". Required oznacza, że wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.
- E-Mail - Tutaj wpisujesz swój adres email.
- Description - Opisujesz w kilku słowach, co udostępniasz innym użytkownikom.
- Connection - Wybierasz z listy swoje połączenie z Internetem.

Connection Settings (Opcje Połączenia)
- Active - Ustawiasz tą opcje jeżeli jesteś Active (aktywny(a)). IP oraz Port oznacza w jaki sposób chcemy się łączyć z hubem i za zwyczaj te pola pozostają puste.
- Passive (behind a firewall) - Ustawiasz tą opcję, jeżeli jesteś Passive (pasywny(a))

- SOCKS IP - Jeżeli znasz ustawienia do Firewalla z hasłem i loginem możesz go ominąć, wpisując te dane w odpowiednie pola, i być Active.

Zakładka Downloads

Directories (Lokalizacje)

- Default download directory - Tutaj podajemy scieżkę do katalogu, do którego będziemy ściągać pliki.
- Unfinished downloads directory - w to pole należy wpisać ścieżkę do katalogu, w którym będą znajdowały się niedociąnięte pliki. Jeżeli zostawimy to pole puste, pliki te będę znajdywały się w katalogu podanym w Default download directory.

Limits (Limity)
- Maximum simultaneos downloads - Maksymalna liczba plików, które możemy jednocześnie ściągać. Jeśli ustawimy na 0 będzie to oznaczał nieograniczoną liczbę.
- Maximum download speed to start new downloads - Maksymalna prędkość, z jaką mają zacząć się ściągać nowe pliki. Ustawienie na 0 oznacza wyłączone.

Public Hubs list (Lista Publicznych Hubów)
- Public Hub list URL - Tutaj podajemy adres URL do listy hubów publicznych. Standardowo jest wpisany adres do strony DC++.
- HTTP Proxy - W to pole możemy wpisać adres proxy do listy hubów.

Zakładka Sharing

Shared directories (Udostępnione lokalizacje)

Tutaj za pomocą przycisku Add folder możemy dodać katalogi, które chcemy udostępnić innym użytkownikom DC. Przyciskiem Remove kasujemy wybraną lokalizację z listy. Zaznaczając Share hidden files udostępnimy pliki, które mają w atrybutach zaznaczoną opcję "Ukryte". Total size wyświetla nam całkowitą liczbę udostępnionych danych.
- Automaticlly open an extra slot if speed is bellow - Otwiera extra slot jeżeli prędkość przesyłania danych będzie poniżej określonej. Jeżeli ustawimy na 0 opcja będzie wyłączona.
- Upload slots - Liczba użytkowników, którzy naraz mogą ściągać od nas (liczba slotów).

Zakładka Appearance

Colors (Kolory)
- Select window color - Po naciśnięciu przycisku będziesz mógł wybrać kolor tła okien w programie.
- Select text style - Po naciśnięciu przycisku będziesz mógł wybrać czcionkę, która będzie używana w programie.

Options (Opcje)
- Full row select in list - Pełne wyświetlanie paska na liście wyboru.
- Filter kick and NMDC debug messages - Filtruj kicki oraz debugowanie wiadomości z NMDC (Normal DC).
- Minimalize to tray - Minimalizacja programu do Systray (pasek programów przy zegarku)
- Show timestamps in chat by default - Zawsze pokazuj czas wypowiedzi na chacie.
- Confirm applications exit - Potwierdzaj wyjście z programu.

- View status messages in main chat - Widok statusu wiadomości na głównym chacie.
- Show joins / parts in chat by default - Pokazuj przyłączających się chacie.
- Use system icons when browsing files - Używaj ikon systemowych w oknach do przeglądania plików.
- Set Finished Manager(s) tab bold when an entry is added - Ustaw menadżera ukończeń kiedy pozycja jest dodawana.

- Default away message - Tutaj możemy wpisać wiadomość, która będzie wyświetlana userowi, przy włączonym trybie away.

- Language File - Za pomocą przycisku browse podajemy ścieżkę do pliku słownika DC++.

Większość z tych opcji zadziała po restarcie DC++.

Zakładka Logs and Sounds

Logging (Dziennikowanie)

- Log directory - Lokalizacja dzienników. Można ją zmienić za pomocą przycisku Browse...
- Log main chat - Dziennik głównego chata.
- Log private chat - Dziennik prywatnego chata.
- Log downloads - Dziennik plików ściąganych przez nas.
- Log uploads - Dziennik plików pobieranych od nas.

Sounds (Dźwięki)
- Make an ennoying sound evey time a private message in received - Powiadamia dźwiękiem za każdym razem kiedy dostaniemy prywatną wiadomość.
- Make an ennoying sound when a private message Is opened - Powiadamia dźwiękiem kiedy okno prywatnej wiadomości jest otwarte.

Advanced (Zaawansowane)

Advanced settings (Zaawansowane ustawienia)

- Rollback - Wielkość Rollbacku (przebiegu ponownego).
- Client version - Minimalna wersja klienta NMDC, która może od nas ściągać i od którego my możemy ściagać.
- Write buffer size - Wielkość bufora przesyłanych danych.
- Auto-away on minimalize - Włączanie tryby away po minimalizacji programu.
- Automaticlly follow redirects - Automatyczne podążanie za przekierowaniami.
- Clear search box after each search - Czyszczenie listy wyszukiwań po każdym szukaniu.
- Open the public hubs window at startup - Otwieranie okna hubów publicznych przy starcie programu.
- Open the download queue window at startup - Otwieranie listy plików do ściągnięcia po uruchomieniu programu.
- Automatically search for alternative download locations - Automatycznie wyszukuje alternatywne źródła ściągania.
- Popup private messages - Przyjmuj prywatne wiadomości.

- Ignore messages from users that are not online - Ignoruj wiadomości od użytkowników, ktorzy nie są online.
- Popup messages from users that are not online - Przyjmuj wiadomości od użytkowników, którzy nie są online.
- Removie dupes completely from tour share - Usuń oszukiwanie (duplikowanie) share.
- Install URL handler on startup - zainstaluj adres URL do hubów publicznych przy starcie.
- Use small send buffer - Użyj małego bufora przesyłania danych.
- Don't delete file lists when exiting - Nie usuwaj listy plików przy zamkyniu.
- Automatically disconnect users who leave the hub - Automatycznie rozłączaj użytkowników, którzy opuścili hub.

- Show progress bars for transfers - Pokaż pasek zadań transferów.
- Enable automatic SFV checking - Włączone automatyczne sprawdzanie SFV.
- Automatically refresh share list every hour - Automatycznie odświeżaj listę plików udostępnionych co godzinę.
- Use antifragmentation method for downloads - Użyj metody antyfragmętowania dla ściąganych plików.

 

 

 

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

 

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

Co to jest hub, slot, share, kick, ban, OP, VIP, Reg, share faker, slotratio, Odpowiedz na to pytanie oraz wszystkie inne niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w dziale Słownik pojęć DC.

Czym różni się tryb PASSIVE od ACTIVE?

Odpowiedz na to pytanie oraz wszystkie inne niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w dziale w dziale poniżej.

Co oznaczają kolorowe ikonki ludzików przy nickach w dc++? Ikonki te opisują stan użytkownika:

zielony  normalna ikonka usera

niebieski   użytkownik dc++ (zidentyfikowany przy pierwszym bezpośrednim połączeniu do tego usera)

za murem  użytkownik w trybie passive

z kluczykiem  ten user jest OPem na HUBie (ikonka może również przedstawiać gościa za murkiem)

Co oznacza TAG? Przykładowy TAG:
<++ V:0.306,M:A,H:1/0/0,S:4,O:2>

Legenda:
V: - wersja
M: - tryb (A - active, P - passive, 5 - sock)
H: - ilość hubów na których dany użytkownik siedzi jako user/reg/op
S: - liczba udostępnianych slotów
O: - jeśli prędkość wysyłania jest mniejsza niż pokazana wartość to zostanie udostępniony dodatkowy slot

Dlaczego w DC++ nie wyświeta mi się publiczna lista hubów? Prawdopodobnie lista z której korzystał do tej pory Twój DC++ jest nieaktywna (tzn. serwer na której była padł lub została ona z niego usunięta) Należy wtedy w programie podać ścieżkę do innej listy publicznej. Spis takich list oraz sposób ich zmieniania znajdziesz w dziale HUBY/publiczne listy

Czy zmieniając program z DC na DC++, mogę zachować kolejkę ściąganych plików ?

W DC++ w menu File (Plik) znajdziesz opcję Import queue from NMDC (Importuj kolejkę z NMDC).

Co jest powodem pojawiania sie informacji 'timeout połączenia' (connection timeout) i 'połączenie odrzucone przez docelową maszynę' (connection refused by target machine) ?

Powodów może być wiele, na przykład: wyłączenie huba, praca huba na innym porcie, przeciążenie huba, przeciążenie twojego łącza, uszkodzenia linii 'po drodze' i wysoki lost pakietów.

Co jest powodem pojawiania sie informacji  "You are using NMDC client or hiding your tag" Powodowy mogą być dwa. Pierwszym jest to że na Hubie do którego próbujesz się podłączyć obowiązuje zakaz używania oryginalnego Direct Connecta firmy NEO MODUS. Jeżeli chcesz korzystać z tego huba musisz przesiąść się na DC++.

Drugim powodem jest to że za pomocą zhackowanego klienta DC próbujesz ukryć w opisie TAG to że korzystasz właśnie z zakazanej wersji DC..

Czy możliwe jest znalezienie użytkownika jeżeli nie wiem z jakiego hub`a korzystał? Można to zrobić na dwa sposoby. Funkcje przeszukiwania hubów w  celu znalezienia konkretnego użytkownika posiada program MoGlo Search (dostępny w dziale downloads). Drugą możliwością jest wyszukiwarka na stronie www.hublist.org
Czemu przy próbie dociągnięcia pliku rozłącza mnie po 1 s?

Zapewne przyczyną jest błąd rollbacku, należy to sprawdzić w kolejce plików, jeżeli będzie napisane błąd rollbacku należy wtedy za pomocą programu do cięcia plików obciąć kawałek filmu. Ponownie włączyć  dc++ i ponowić ściąganie.

Nie działa mi search, nie mogę nawet listy ściągnąć od nikogo, co jest grane?

Prawdopodobnie próbujesz używać DC w trybie 'active', podczas gdy powinieneś w trybie 'passive'.

 

 

ACTIVE vs PASSIVE

 

 

Co to jest Tryb Passive?:
Jest to tryb używany gdy łączymy się z Hubem zza firewalla, routera lub w podobnych sytuacjach.
Najczęściej stosowany przez użytkowników sieci osiedlowych, kablowych oraz sieci w firmach.
Tryb ten niestety ma ograniczenia, można się łączyć tylko i wyłącznie z użytkownikami active co oznacza ograniczanie ilości dostępnych dla nas zasobów do
30-40% (ponieważ mniej więcej taki % stanowią active userzy) . Poza  tym w trybie passive otrzymywanie wyników w search-u jest dużo wolniejsze oraz brak jest opcji multi-search.
W niektórych przypadkach (sieci osiedlowe, kablowe i podobne) można, przez mały trick, skorzystać z dobrodziejstw trybu active - ale o tym później.


Co to jest Tryb Active?:
Tryb active używany jest wtedy kiedy mamy zewnętrzny numer IP lub przekierowany port na serwerze udostępniającym Internet.
Ten tryb wybierają posiadacze SDI, Neostrady itp. Nie posiada on ograniczeń, można łączyć się ze wszystkimi użytkownikami zarówno active jak i passive.


Jak być Active zza Firewalla?:
Jak można skorzystać z trybu activ w sieci Lokis ?

Nalezy posiadać zewnętrzne IP.
Jeśli je otrzymamy w ustawieniach wpisujemy owe przydzielone nam IP.
Musimy pamiętać jednak o tym, że posiadając zew IP jesteśmy narażeni na ataki z Internetu - polecam zainstalować firewall’a i przepuścić na nim Direct Connect.
Jeśli z jakiś powodów nie działa Ci nadal tryb active ustaw się na tryb passive.