Wzory druków i formularzy


NOTA KORYGUJĄCA

Jeżeli jakaś faktura przyszła z błędem dotyczącym danych osobowych,
to należy przesłać NOTĘ KORYGUJĄCĄ na adres firmy.


Należy wydukować wzór noty i uzupełnić pola :

  • datę wystawienia noty (bieżąca data),
  • wystawca (imię nazwisko i adres),
  • w polu “faktura” w puste miejsce pomiędzy FV/ a /2009 wpisać numer faktury,
    której korekta dotyczy,
  • polu "jest" wpisać jak jest na fakturze,
  • polu "powinno być" wpisać na co ma być poprawione
  • polu “Wystawił” podpisać się
  • Prosze nie uzupełniać numeru noty korygującej (w nagłówku).
Wzór noty składa się z dwóch części. Górna połowa zostanie wpięta do kopii faktury,
która znajduje się u nas, a dolna zostanie podpisana i odesłana do Państwa.
Otrzymaną zatwierdzoną notę należy przypiąć do faktury.

wzór noty korygującej: NOTA KORYGUJĄCA


CESJA UMOWY

Dotyczy to abonentów, którzy zainteresowani są przepisaniem umowy na internet na inną osobę niż ta z krórą została zawarta umowa. Należy wydrukować w 2 egzemplarzach aneks do umowy i wypełniony oraz podpisany przesłać na adres firmy.
W polu numer umowy należy wpisać swój numer abonencki. Jeżeli jest problem z określeniem daty zawarcia umowy należy pole to pozostawić puste.

Formularz cesji do pobrania: ANEKS-CESJA.


ANEKS - ZMIANA PRĘDKOŚCI

Aneks o zmianę prędkości należy wydrukować i wypełniony oraz podpisany przesłać na adres firmy.

Wersja przykładowa podania o zmianę prędkości do samodzielnego wydrukowania :
ANEKS - ZMIANA PRĘDKOŚCI
.

do góry


Adres korespondecyjny firmy LOKIS :

LOKIS Łukasz Frąckowiak
ul.Ostroroga 1 / 2
80-406 Gdańsk
Bramki SMS
Orange logo
Plus logo
T-mobile logo
Sms.pl logo
Szukaj
Google search